Byggetilladelser

Pålidelig rådgivning om byggetilladelser

Skal du have lavet hul i en bærende væg, lavet et nyt bad eller toilet, etableret en tilbygning eller en ny kvist, udnytte en tagetage til beboelse eller sammenlægge 2 lejligheder?

Så skal du ansøge kommunen om byggetilladelse, inden du må gå i gang med arbejdet.

Det er dit eget ansvar som ejer, at alt anmeldes og udføres lovmæssigt korrekt og kommunen yder ikke længere byggeteknisk rådgivning.

Til byggeansøgningen skal der udføres tegninger og beskrivelser af det planlagte arbejde, redegøres for tekniske forhold, beregnes bebyggelsesprocent, hvis denne ændres og meget mere.

Hvis der er brandforhold eller konstruktionsforhold, der er dækket af certificeringsordningen, skal disse forhold redegøres for af en certificeret rådgiver i enten brand eller konstruktioner.

Mange privatpersoner føler, at det er svært at søge om byggetilladelse selv og man kan ikke få hjælp i kommunen.

Når man har fået byggetilladelse skal man også under udførelse af byggeriet sørge for at indsamle dokumentation og indsende dette for at få en ibrugtagningstilladelse.

Alt dette kan jeg derfor tage mig af på jeres vegne, så jeg sørger for at udarbejde alle relevante tegninger, beskrivelser, indhente fuldmagter og redegøre for alle tekniske forhold, så du som kunde oplever at sagsbehandlinger forløber hurtigt og smertefrit fra start af byggeansøgning til byggeriet er færdigt og skal ibrugtages.

Med mig som din byggerådgiver har du kun en part du skal kommunikere med og du kan være sikker på, at alt er lavet lovmæssigt korrekt og samtidigt har du sikkerhed for at du ikke senere finder ud af, at noget er lavet ulovligt og skal udbedres, da dette kan vise sig at blive meget dyrt at gøre senere i processen.

Få dit tilbud her