Certificeret Brandrådgiver

Hvad kan en brandrådgiver hjælpe dig med?

Hvis du bygger nyt eller ombygge eksisterende bygning, så skal der redegøres for brandmæssige løsninger, dette kan jeg hjælpe med, da jeg er Certificeret brandrådgiver i Brandklasse 2,  dvs. at jeg må udføre den dokumentation der skal bruges for at opnå byggetilladelse i Brandklasse 2.

I henhold til Bygningsreglementet skal et bygningsafsnit indplaceres i en af brandklasserne 1 – 4.
Brandklassen bestemmes på baggrund af byggeriets anvendelseskategori, risikoklasse og den eller de metoder, der anvendes til at dokumentere brandforholdene.
Det betyder at hvert byggeprojekt skal vurderes og indplaceres i en brandklasse afhængig af bygningens brug, størrelse, højde, flugtveje, mm.

Eksempler på byggeri i brandklasse 2 kan omfatte:

 • Etageboligbyggeri
 • Rækkehuse
 • Kontorbygninger
 • Skoler, skolefritidsordninger og tilsvarende byggeri
 • Vuggestuer og børnehaver
 • Hoteller
 • Forsamlingslokaler, butikker mm.
 • Industri- og lagerbygninger
 • Garageanlæg
 • Plejeboliger
 • Hospitaler og plejeinstitutioner
certificeret brandrådgiver - Byggerådgiveren.dk - CBA10349 Personcertifikat.pdf - Certificeret Brandrådgiver

Få dit tilbud her