Sammenlægning af lejligheder

Alt hvad du skal vide om at sammenlægge lejligheder i København

Har du brug for mere plads, men samtidigt ønsker du ikke at flytte og har du mulighed for at købe loftrum over din lejlighed, naboen, underboens eller overboens lejlighed, så har du mulighed for at slå lejlighederne sammen til en stor rummelig lejlighed.

Men for at gøre dette skal du søge både kommunen og andels- / ejerforeningen om byggetilladelse, og du skal søge om at få lov til at sammenlægge lejlighederne.

Når der ansøges skal der gøres rede for hvordan lejlighederne skal slås sammen, skal der f. eks. nedrives vægge mellem lejlighederne, sættes en trappe op til en lejlighed nedenunder eller til loftrum over lejligheden. 

Når man ændrer eksisterende lejligheder skal der også laves brandteknisk dokumentation fra en certificeret brandrådgiver, der skal redegøre for hvordan personer kan reddes ud af den nye lejlighed og hvordan brandvæsenet kan redde personer og slukke en evt. brand.

Det er dit eget ansvar som ejer at alt anmeldes og udføres lovmæssigt korrekt og kommunen yder ikke længere byggeteknisk rådgivning.

Til byggeansøgningen skal der udføres tegninger og beskrivelser af det planlagte arbejde, redegøres for tekniske forhold, beregnes bebyggelsesprocent, hvis denne ændres og meget mere.

Hvis der er brandforhold eller konstruktionsforhold, der er dækket af certificeringsordningen, skal disse forhold redegøres for af en certificeret rådgiver i enten brand eller konstruktioner.

Mange privatpersoner føler, at det er svært at søge om byggetilladelse selv og man kan ikke få hjælp i kommunen.

Når man har fået byggetilladelse skal man også under udførelse af byggeriet sørge for at indsamle dokumentation og indsende dette for at få en ibrugtagningstilladelse.

Alt dette kan jeg derfor tage mig af på jeres vegne, så jeg sørger for at udarbejde alle relevante tegninger, beskrivelser, indhente fuldmagter og redegøre for alle tekniske forhold, så du som kunde oplever at sagsbehandlinger forløber hurtigt og smertefrit fra start af byggeansøgning til byggeriet er færdigt og skal ibrugtages.

Med mig som din byggerådgiver har du kun en part du skal kommunikere med og du kan du være sikker på at alt er lavet lovmæssigt korrekt og samtidigt har du sikkerhed for at du ikke senere finder ud af at noget er lavet ulovligt og skal udbedres, da dette kan vise sig at blive meget dyrt at gøre senere i processen.

Få dit tilbud her